MİMARİ TASARIM

MİMARİ TASARIM

Bir mimari yapının planları, kesitleri, malzeme ve bağlantı detayları, cephe ve dış görünüşleri, yerleşim planları, yapıların birbirleriyle oranı, iç düzenleri ve detayları hakkında teknik ve mimari bilgi veren projelere Mimari Proje denir. Mimari projelere başlanmadan önce göz önüne alınan detayların incelendiği aşamaya ise ilk inceleme denir.

Mimarlığın en önemli üç temel ilkesi sağlamlık, işlevsellik ve estetiktir. Bu bakımdan mimari proje hazırlanırken inşaatta kullanılacak araçlarla çevre ve ulaşım koşulları göz önünde bulundurulmak zorundadır. Bu bilgiler ışığında mimar, mesleki bilgi ve becerisini kullanarak organizasyon hedefiyle tüm alanları kapsayan bir bağlantı şeması ortaya çıkarır.

1900’lerin başında Sovyetler Birliği’nde başlayan yeniden inşa akımı 1920’lerde ve 30’larda rahat, aydınlık ve insan sağlığına uygun betonarme konutlarla Avrupa’ya yayıldı. Savaşların ardından gelen ekonomik bunalım inşaat sektöründe de durgunluğa yol açtı. Savaş sırasında pek çok Avrupa kenti büyük yıkımlar yaşadığından özellikle büyük şehirlerde, ivedilikle yeniden inşa çalışmaları başladı. Önce prefabrik yapılarla hareketlenen yapı sektörü, oluşan ihtiyacın büyüklüğü sebebiyle de canlanmaya başladı ve savaş sonrası pek çok büyük ve çarpıcı yapı inşa edildi.

Yapı projeleri, mimariyi, kentsel veya bölgesel koşullarıyla ilgilenen bir kamusal mesele olarak ele alır. Bu da mimarın geniş iç mekanların, kamu binalarının, konutların ve kompleks projelerin eklemlenmesi yoluyla kamusal alandaki yenilikçi tanımlamalara katkıda bulunabileceğini gösterir.

Bir mimari projede, işverenin ihtiyaçların belirlenmesinin ardından; keşif, projenin yapılacağı arsanın ölçülerinin alınması ve ölçeklendirilmesi, yerleşim planının yapılması, arsanın ulaşım, yol, elektrik, su ve kanalizasyon bağlantılarının belirlenmesi, yine arsanın yönlerinin; yani rüzgâr için kuzey-güney, ışık için doğu-batı akslarının belirlenmesi, topografi, bitki örtüsü ve ağaçların yerlerinin belirlenmesiyle peyzaj özelliklerinin çıkartılması ve imar durumunun çıkarılması gibi adımlar sıralanabilir.

Arsanın tüm özelliklerine hakim olunduktan sonra tasarım aşamasına geçilerek önce tasarım konsepti oluşturularak ilk şemalar ve arsanın boyutuna göre 1/20, 1/50 veya 1/100 gibi örneklendirilebilen ölçülü eskizler çizilir. Ardından kesit ve görünüş çizimleri gelir. Bazıları teknik bazılarıysa desen olarak sınıflandırılabilen bu çizimler yapılırken çevre unsurları da hesaba katılır. Ayrıca bölgenin genel mimari dokusu, civar yapıların estetiği de göz önünde bulundurulur.

Bir proje sadece teknik özellikleriyle değil, sosyal, kültürel, ekonomik ve ekolojik yönleriyle de ele alınmalıdır. Böylece konut veya endüstriyel bölgelerde, kamu binalarında ve iç mekanlarda belirli bir tutarlılık sağlanır ve meydana gelebilecek problemler öngörülerek erken çözümler üretilir, farklı bakış açıları değerlendirilir. Tüm bu süreçler statik projeyi çizen, proje yönetimini üstlenen mühendislerle koordine bir şekilde, bilgi alışverişi yapılarak yürütülür.

Eskiz ve tasarım aşamasının ardından perspektif çizimleri ve teknik detay çizimleri yapılır; gerekiyorsa üç boyutlu bir maket hazırlanarak projenin taslak aşaması tamamlanır. Eskizlerle geliştirilen projenin onaylanması durumunda bir sonraki adımda aletlerle ve araçlarla çizime geçilir. Bu adım avan projenin hazırlanması adımıdır.

Avan proje, tasarım fikrinin uygun bir ölçekle yukarıda sıralanan çalışmalarla birlikte kağıda geçirilmesiyle hazırlanarak işverene sunulan projedir. Bu aşamada avan projenin içinde; vaziyet (oturuş-durum) planları, kesitler, kat planları, görünüşler ve çatı planları çizilir.

Avan proje onaylandığı takdirde “kesin proje” denilen aşamaya geçilir. Kesin proje aşamasında avan projeye işveren tarafında verilen revizyonlar uygulanır, ihtiyaçlar ve talepler göz önüne alınarak gerekli değişiklikler yapılır.


Proje yönetimi süreci ilerlerken öte yandan mimari projeye paralel olarak statik ve mekanik /tesisat projeleri de hazırlanır. Ardından çizilen “kesin proje” yapının boyutlarına göre çoğunlukla 1/50 veya 1/100 ölçeğiyle çizilir.

Son olarak da inşaatta kullanılacak malzemelerin bağlantı noktalarının detayları vs. işi yapılarak uygulama projesi ve son olarak da şantiye aşaması gelir.

Bir bina projesi için işverenin ihtiyaçlarını doğru algılamak çok önemlidir. Müşterinin amaçlarını detaylı ve açık bir şekilde anlatan kısa bir “brief” çok faydalı olabilir. Projesinin fonksiyonu ve amacı, saha ayrıntıları, arazi etüdü, toprak çalışmaları, iklim, mevcut altyapı ve hizmetleri, yüzey gereksinimleri, çalışma ilişkileri, projenin bütçesi ve zaman ölçeği, teknik kısıtlamalar, kentsel planlama yönetmeliği, teknik ve finansal talepler, maliyetler ve kalite standartları; tüm bu detaylar yapı projesinin inceliklerinin işlendiği iş kollarıdır. Ayrıca yapı projelerinin sürdürülebilir olması için gerekli temel kriterleri sağlamak için projenin çevresel özelliklerini tanımlamak gerekir. İşte yapı projelerinde tüm bu detayları göz önünde bulundurmak; etkili, sürdürülebilir, güvenilir ve verimli bir proje süreci için inşaat ve yapı sektörü tecrübesi esastır.


Çekim Yapı , inşaat ve yapı sektöründeki 44 yılı aşkın tecrübesi, 65’ten fazla uzman çalışanı ve 44 yıla sığdırdığı birbirinden renkli projesi ve sayısız memnun müşterisiyle; sağladığı tasarım, uygulama, denetim, destek ve takip hizmetleriyle mimari proje alanındaki tüm ihtiyaçlarınızı eksiksiz ve kusursuz bir şekilde karşılayabilmesiyle rakiplerinin arasından sıyrılmaktadır.

Diğer Hizmetler

Ücretsiz Keşif Talebi veya Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin